GENIE GS-2668 schaarhoogwerker

PDF
Geïnteresseerd in de advertentie?
Neem contact op met de verkoper
1/58
€ 10.000
≈ US$ 11.144
Neem contact op met de verkoper
Merk GENIE
Model GS-2668
Type schaarhoogwerker
Jaar 2008
Werkuren 1836 m/u
Laadvermogen 975 kg
Totaalgewicht 3455 kg
Netto gewicht 3455 kg
Standplaats Frankrijk Paris
Datum van invoering meer dan 1 maand
Voorraad ID-nummer dealer GS6808-51145
PDF

Beschrijving

Hefhoogte 8 m
Motor
Vermogen 15.21 kW (20.69 PK)
Brandstof diesel
Assen
Vooras
Restant 80 %
Achteras
Restant 80 %
Aanvullende uitrusting
Hydraulisch
Conditie
Conditie gebruikt
Beschrijving
VIN GS6808-51XXX
Kleur geel

Overige details:

Nederlands Duits Engels Spaans Frans
Gebruikt 2008 Genie GS-2668 hoogwerker; Max. hefhoogte - 8m; Max. draagvermogen - 975kg

GARANTIE: Beschermd door de Equippo GELD TERUGGARANTIE - Probeer deze machine op uw werk voor 5 dagen en geef retourneer voor een VOLLEDIGE TERUGGAVE als je niet niet tevreden bent.

MATERIEELDETAILS:
CONFIGURATIE:
SERIENUMMER: GS6808-51145
GEWICHT: 3.5 Tonnen
DRAGER
- Type: Achter slepen
- Elektrisch: ok
- Uithouders: ok
- Staat carrosserie: imperfectie → Lakwerk is roestig met krassen. Afdekkingen zijn aan beide zijden gescheurd
GIEK
- Platform capaciteit: 975 kg
PLATFORM
- Capaciteit: 567 kg → tot 975kg
- Afstandsbediening: Nee
- Conditie: ok
- Conditie verlenging: ok
UITHOUDERS
- Uithouders: Ja
STROOM
- Type: Diesel
WIELEN
- Markering: Nee
- Banden linksvoor: ok (80 %)
- Banden rechtsvoor: ok (80 %)
- Banden linksachter: ok (80 %)
- Banden rechtsachter: ok (80 %)
SCHAAR
- Cilinder lekkend: ok
- Losse pinnen en bussen: ok
MOTOR
- Normaal rookniveau: ok
- Normaal vloeistofniveau: ok
- Normale motorgeluiden: ok
- Geen motor lekgassen: ok
- Staat riemen: ok
- Koelsysteem: ok
- Staat olie: ok
- Uitlaat: ok
- Geen motorlekken: ok
- Merk/model: Kubota
- Motorvermogen: 15.44kW/20.7HP
EXTERNE HYDRAULIEK
- Hydraulische pomp: ok
- Kleppenblok: ok
FUNCTIONELE TEST
- Elektriciteit: ok
- Aandrijving: ok
URENMETER
- Uurmeterstand: 1836
- Uurmeter geverifieerd: ok
- Verificatiemethode: door inspecteur
CERTIFICERINGEN
- CE gemarkeerd: Ja
- EPA gemarkeerd: Nee

INSPECTOR OPMERKING:

GA NAAR ONZE WEBSITE, EQUIPPO, voor MEER AFBEELDINGEN en om alle inspectie punten te zien in ons gedetailleerde CONDITIERAPPORT
Gebrauchte 2008 Genie GS-2668 Hubarbeitsbühne; Max. Hubhöhe - 8m; Max. Tragfähigkeit - 975kg

GARANTIERT: Sie sind durch die Equippo GELD ZURÜCK GARANTIE voll abgesichert - testen Sie diese Maschine während 5 Tagen auf Ihrer Baustelle und geben Sie das Gerät gegen VOLLE KAUFPREISERSTATTUNG zurück, falls Sie nicht zufrieden sind.

MASCHINENDETAILS:
KONFIGURATION:
SERIENNUMMER: GS6808-51145
GEWICHT: 3.5 Tonnen
TRÄGER
- Typ: Anhängerkupplung
- Elektrik: ok
- Abstützungen: ok
- Zustand der Karosserie: mangel → Die Lackierung ist rostig mit Kratzern, die Abdeckungen sind beidseitig gerissen.
AUSLEGER
- Plattformkapazität: 975 kg
PLATTFORM
- Kapazität: 567 kg → bis zu 975kg
- Fernsteuerung: Nein
- Zustand: ok
- Zustand der Erweiterung: ok
ABSTÜTZUNGEN
- Abstützungen: Ja
LEISTUNG
- Typ: Diesel
RÄDER
- Kennzeichnung: Nein
- Linker Vorderreifen: ok (80 %)
- Rechter Vorderreifen: ok (80 %)
- Linker Hinterreifen: ok (80 %)
- Rechter Hinterreifen: ok (80 %)
SCHERE
- Zylinderleckagen: ok
- Bolzen und Lenkgummis lose: ok
MOTOR
- Normales Rauchniveau: ok
- Normaler Flüssigkeitsstand: ok
- Normales Motorgeräusch: ok
- Kein Blow-by im Motor: ok
- Zustand der Riemen: ok
- Kühler: ok
- Ölzustand: ok
- Auspuff: ok
- Keine Motorleckagen: ok
- Marke / Modell: Kubota
- Motorleistung: 15.44kW/20.7HP
HAMMERLEITUNG
- Hydraulikpumpe: ok
- Ventilblock: ok
FUNKTIONSPRÜFUNG
- Elektrik: ok
- Antrieb: ok
STUNDENZÄHLER
- Stundenzählerablesung: 1836
- Stundenzählerangabe verifiziert: ok
- Verifizierungsmethode: durch Sachverständigen
ZERTIFIZIERUNGEN
- CE gekennzeichnet: Ja
- EPA gekennzeichnet: Nein

KOMMENTAR DES INSPEKTORS:

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE, EQUIPPO, um MEHR BILDER zu sehen sowie alle Punkte des kompletten INSPEKTIONSBERICHTS
Used 2008 Genie GS-2668 aerial platform; Max. lifting height - 8m; Max. loading capacity - 975kg

GUARANTEE: Protected by Equippo's MONEY BACK GUARANTEE - Try this machine at your jobsite for 5 days and return it for a FULL REFUND, if you're not satisfied.

EQUIPMENT DETAILS:
CONFIGURATION:
SERIAL NUMBER: GS6808-51145
WEIGHT: 3.5 Tons
CARRIER
- Type: Tow behind
- Electrical: ok
- Outriggers: ok
- Car body condition: imperfection → Paintwork is rusty with scratches. Covers are cracked on both sides
BOOM
- Platform capacity: 975 kg
PLATFORM
- Capacity: 567 kg → up to 975kg
- Remote control: No
- Condition: ok
- Extension condition: ok
OUTRIGGERS
- Outriggers: Yes
POWER
- Type: Diesel
WHEELS
- Non-marking: No
- Tires front left hand: ok (80 %)
- Tires front right hand: ok (80 %)
- Tires rear left hand: ok (80 %)
- Tires rear right hand: ok (80 %)
SCISSOR
- Cylinder leaking: ok
- Loose pins & bushing: ok
ENGINE
- Normal smoke level: ok
- Normal fluid level: ok
- Normal engine noises: ok
- No engine blow by: ok
- Belts condition: ok
- Cooling system: ok
- Oil condition: ok
- Exhaust: ok
- No engine leaks: ok
- Brand / model: Kubota
- Engine Power: 15.44kW/20.7HP
AUXILIARY HYDRAULIC
- Hydraulic pump: ok
- Valve block: ok
FUNCTIONAL TEST
- Electrics: ok
- Drive train: ok
HOUR METER
- Hour meter reading: 1836
- Hour meter verified: ok
- Verification method: by inspector
CERTIFICATIONS
- CE marked: Yes
- EPA marked: No

INSPECTOR COMMENT:

VISIT OUR WEBSITE, EQUIPPO, to see MORE PICTURES and all the inspection points detailed in our complete CONDITION REPORT
Plataforma aérea Genie GS-2668 2008 usada; Altura de elevación máx. 8 m; Capacidad de carga máx. 975 kg

GARANTÍA: Protegida por la GARANTÍA de RETORNO de DINERO de EQUIPPO - Pruebe la máquina en su obra por 5 días...no está satisfecho? Devuélvala por un reembolso completo!

DETALLES DEL EQUIPO:
CONFIGURACIÓN:
NÚMERO DE SERIE: GS6808-51145
PESO: 3.5 Toneladas
CARGADOR
- Tipo: Remolque trasero
- Eléctrico: ok
- Estabilizadores: ok
- Condición de la carrocería: imperfección → La pintura está oxidada por los arañazos y las cubiertas están agrietadas por ambos lados.
PLUMA 
- Capacidad de la plataforma: 975 kg
PLATAFORMA
- Capacidad: 567 kg → hasta 975kg
- Control remoto: No
- Condición: ok
- Condición de extensión: ok
ESTABILIZADORES
- Estabilizadores: Si
POTENCIA
- Tipo: Diesel
RUEDAS
- Calificación: No
- Neumáticos frontales del lado izquierdo: ok (80 %)
- Neumáticos frontales del lado derecho: ok (80 %)
- Neumáticos traseros del lado izquierdo: ok (80 %)
- Neumáticos traseros del lado derecho: ok (80 %)
TIJERAS
- Fugas en el cilindro: ok
- Pernos sueltos y buje: ok
MOTOR
- Nivel de humo normal: ok
- Nivel de fluido normal: ok
- Ruidos del motor normales: ok
- No hay golpe de motor: ok
- Estado de los cinturones: ok
- Sistema de refrigeración: ok
- Condición del aceite: ok
- Escape: ok
- No hay fugas en el motor: ok
- Marca / Modelo: Kubota
- Potencia del motor: 15.44kW/20.7HP
CIRCUITO HIDRÁULICO AUXILIAR
- Bomba hidráulica: ok
- Válvulas de bloqueo: ok
PRUEBA FUNCIONAL
- Electricas: ok
- Tren de accionamiento: ok
MEDIDOR DE HORAS
- Lectura del medidor de horas: 1836
- Contador de horas verificado: ok
- Método de verificación: Por el inspector
CERTIFICACIONES
- Marcado CE: Si
- Marcado EPA: No

COMENTARIO DEL INSPECTOR:

Visite nuestra web, WWW.EQUIPPO.COM, para ver más fotos y todos los puntos inspeccionados en nuestro novedoso REPORTE DE CONDICIÓN
Plate-forme aérienne Genie GS-2668 2008 d'occasion ; Hauteur de levage maxi - 8m ; Capacité de charge maxi - 975kg

GARANTIE: Protégé par la GARANTIE SATISFAIT OU REMBOURSÉ d'Equippo - Essayez cette machine sur votre chantier pendant 5 jours et renvoyez-la pour un REMBOURSEMENT COMPLET, si vous n'êtes pas satisfait.

DÉTAILS DE L'ÉQUIPEMENT:
CONFIGURATION:
NUMÉRO DE SÉRIE: GS6808-51145
POIDS: 3.5 Tonnes
ENTRAÎNEUR
- Type: Attelage arrière
- Électrique: ok
- Stabilisateurs: ok
- État de la carosserie: imperfection → La peinture est rouillée avec des égratignures, les couvercles sont fissurés des deux côtés.
FLÈCHE
- Capacité de la plate-forme: 975 kg
PLATE-FORME
- Capacité: 567 kg → jusqu'à 975kg
- Commande à distance: Non
- État: ok
- État extension: ok
STABILISATEURS
- Stabilisateurs: Oui
PUISSANCE
- Type: Diesel
ROUES
- Marquage: Non
- Pneus avant côté gauche: ok (80 %)
- Pneus avant côté droit: ok (80 %)
- Pneus arrière côté gauche: ok (80 %)
- Pneus arrière côté droit: ok (80 %)
CISEAUX
- Fuite au vérin: ok
- Goupilles & étoupes détachées: ok
MOTEUR
- Niveau de fumée normal: ok
- Niveau de fluide normal: ok
- Bruits normaux du moteur: ok
- Pas de Blow by Moteur: ok
- Condition des courroies: ok
- Système de refroidissement: ok
- État de l'huile: ok
- Échappement: ok
- Pas de fuites au niveau du moteur: ok
- Marque / Modèle: Kubota
- Puissance du moteur: 15.44kW/20.7HP
CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- Pompe hydraulique: ok
- Blocage de vanne: ok
TEST FONCTIONNEL
- Électricité: ok
- Groupe motopropulseur: ok
COMPTEUR HORAIRE
- Relevé du compteur horaire: 1836
- Compteur horaire inspecté: ok
- Méthode d'inspection: par l'inspecteur
CERTIFICATIONS
- Certification CE: Oui
- Certification EPA: Non

COMMENTAIRE DE l'INSPECTEUR:

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET, EQUIPPO, pour voir PLUS DE PHOTOS ainsi que tous les détails de notre RAPPORT DE CONDITIONS complet
Aankooptips
Belangrijk
Deze aanbieding is enkel een richtlijn. Vraag de verkoper voor meer informatie.
Veiligheidstips
Schrijf
Bel

Soortgelijke advertenties